2014/11/16~2014/11/21
Viet Nam, the spectacular seascape and landscape of North Viet Nam which includes Ha Long Bay and Trang An
上一頁下一頁
 • 越南一周天氣預報

  越南一周天氣預報

 • 桃園國際機場(Taiwan Taoyuan International Airport)01

  桃園國際機場(Taiwan Taoyuan International Airport)01

 • 桃園國際機場(Taiwan Taoyuan International Airport)02

  桃園國際機場(Taiwan Taoyuan International Airport)02

 • 桃園國際機場(Taiwan Taoyuan International Airport)03

  桃園國際機場(Taiwan Taoyuan International Airport)03

 • 長榮航空(EVA AIR)01

  長榮航空(EVA AIR)01

 • 長榮航空(EVA AIR)02

  長榮航空(EVA AIR)02

 • 長榮航空(EVA AIR)03

  長榮航空(EVA AIR)03

 • 長榮航空(EVA AIR)04

  長榮航空(EVA AIR)04

 • 長榮航空(EVA AIR)05

  長榮航空(EVA AIR)05

 • 長榮航空(EVA AIR)06

  長榮航空(EVA AIR)06

 • 河內(HÀ NỘI)01

  河內(HÀ NỘI)01

 • 昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)01

  昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)01

 • 昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)02

  昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)02

 • 昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)03

  昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)03

 • 昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)04

  昇龍餐廳(NHÀ HÀNG THĂNG LONG)04

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)01

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)01

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)02

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)02

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)03

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)03

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)04

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)04

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)05

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)05

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)06

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)06

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)07

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)07

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)08

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)08

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)09

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)09

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)10

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)10

 • 鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)11

  鎮國寺(CHÙA TRẤN QUỐC)11

 • 還劍湖(HỒ HOÀN KIẾM)01

  還劍湖(HỒ HOÀN KIẾM)01

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)01

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)01

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)02

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)02

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)03

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)03

 • 還劍湖(ĐỀN NGỌC SƠN)02

  還劍湖(ĐỀN NGỌC SƠN)02

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)04

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)04

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)05

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)05

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)06

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)06

 • 玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)07

  玉山祠(ĐỀN NGỌC SƠN)07

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)01

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)01

 • 聖若瑟主教座堂(NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI)

  聖若瑟主教座堂(NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI)

 • 昇龍水上木偶劇院(NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG)01

  昇龍水上木偶劇院(NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG)01

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)02

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)02

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)03

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)03

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)04

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)04

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)05

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)05

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)06

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)06

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)07

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)07

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)08

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)08

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)09

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)09

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)10

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)10

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)11

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)11

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)12

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)12

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)13

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)13

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)14

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)14

 • 三十六古街(KHU PHỐ CỔ)15

  三十六古街(KHU PHỐ CỔ)15

 • 華園中餐廳(NHÀ HÀNG HOA VIÊN)

  華園中餐廳(NHÀ HÀNG HOA VIÊN)

 • 河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)01

  河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)01

 • 河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)02

  河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)02

 • 河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)03

  河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)03

 • 河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)04

  河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)04

 • 河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)05

  河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)05

 • 河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)06

  河內皇冠飯店(CROWNE PLAZA)06

 • 河內(HÀ NỘI)02

  河內(HÀ NỘI)02

 • 河內(HÀ NỘI)03

  河內(HÀ NỘI)03

 • 巴亭廣場(QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH)01

  巴亭廣場(QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH)01

 • 巴亭廣場(QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH)02

  巴亭廣場(QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH)02

 • 巴亭廣場(QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH)03

  巴亭廣場(QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH)03

 • 河內(HÀ NỘI)04

  河內(HÀ NỘI)04

 • 河內(HÀ NỘI)05

  河內(HÀ NỘI)05

 • 總督府(PHỦ CHỦ TỊCH)

  總督府(PHỦ CHỦ TỊCH)

 • 河內(HÀ NỘI)06

  河內(HÀ NỘI)06

 • 文廟(VĂN MIẾU)01

  文廟(VĂN MIẾU)01

 • 文廟(VĂN MIẾU)02

  文廟(VĂN MIẾU)02

 • 文廟(VĂN MIẾU)03

  文廟(VĂN MIẾU)03

 • 文廟(VĂN MIẾU)04

  文廟(VĂN MIẾU)04

 • 文廟(VĂN MIẾU)05

  文廟(VĂN MIẾU)05

 • 文廟(VĂN MIẾU)06

  文廟(VĂN MIẾU)06

 • 文廟(VĂN MIẾU)07

  文廟(VĂN MIẾU)07

 • 文廟(VĂN MIẾU)08

  文廟(VĂN MIẾU)08

 • 文廟(VĂN MIẾU)09

  文廟(VĂN MIẾU)09

 • 文廟(VĂN MIẾU)10

  文廟(VĂN MIẾU)10

 • 文廟(VĂN MIẾU)11

  文廟(VĂN MIẾU)11

 • 文廟(VĂN MIẾU)12

  文廟(VĂN MIẾU)12

上一頁下一頁

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項

相片最新留言

此相簿內的相片目前沒有留言

好康快訊

  相簿列表資訊

  最新上傳:
  2014/12/22
  全站分類:
  國外旅遊
  本日人氣:
  0
  累積人氣:
  4208